Capital Equate

CapitalEquate – wehikuł inwestycyjny dla emitentów i private bankierów

Jesteśmy wpisanym do rejestru KNF zarządzającym Alternatywną Spółką Inwestycyjną regulowanym ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Nie pamiętam hasła