Zewnętrzny Zarządzający dla Twojego funduszu VC.

Capital Equate Sp. z o.o. to profesjonalny podmiot zarządzający funduszami Private Equity oraz Private Debt wpisany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi („ASI”) jako Zewnętrznie Zarządzający ASI (“ZASI”) w rozumieniu art. 8b ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, identyfikator krajowy ZAFI PLZASI00145.
Gotowe ASI bez potrzeby samodzielnej rejestracji

Działamy jako profesjonalny Podmiot Zarządzający oferujący gotowe ASI pod naszym zarządzaniem. Na podstawie umowy powierzenia czynności zarządzania gwarantujemy elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu adekwatnego nadzoru korporacyjnego nad ASI pod naszym zarządzaniem.

Raportowanie do KNF, sprawozdania finansowe i podatki

Obsługujemy kilkadziesiąt ASI wypełniając dla nich wszystkie wymogi raportowe i regulacyjne włączywszy w to KNF i Rzecznika Finansowego. Sporządzamy sprawozdania finansowe ASI zgodnie ze schemą XML dla ASI oraz dokonujemy rozliczeń podatkowych dla ASI w naszym zarządzaniu.

Profesjonalny zarząd, sekretariat korporacyjny i adres rejestrowy

Dostarczamy usługi profesjonalnego zarządu komplementariusza dla Twojej ASI pokrywając kompetencyjnie obszar księgowości, podatków, raportowania regulacyjnego i reprezentacji ASI oraz dostarczamy usługi sekretariatu korporacyjnego dla ASI pod naszym zarządzaniem.

Zarząd komplementariusza (ZASI)

Adam Buczel

Adam Buczel

Członek zarządu, Radca Prawny

Adam posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z branży pośrednictwa finansowego notowanych na GPW. Jako doświadczony Radca Prawny wspiera Klientów Genprox i Capital Equate w kwestiach prawnych i zgodności z przepisami prawa.

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg

Prezes zarządu, FCCA

Darek posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe jako CFO / Dyrektor finansowy w takich instytucjach jak ABN Amro/RBS, Citibank Handlowy S.A., General Electric Consumer Finance. CFO m.in. w Noble Securities, Trigon. Obecnie Prezes zarządu Genprox i Fundequate w Polsce i Luksemburgu.

Dariusz Franczak

Dariusz Frańczak

Członek zarządu, Doradca Inwestycyjny

Darek jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Posiada doświadczenie w obsłudze i wycenie funduszy inwestycyjnych od strony TFI, depozytariusza oraz firmy księgowej. Nadzoruje wyceny i analizy due diligence w Genprox.

Fundusze VC w zarządzaniu Capital Equate

Platforma transakcyjna i raportowa dla funduszu i jego inwestorów.

Capital Equate w liczbach

0%

Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych przygotowało z nami raporty do KNF za 2020 r.

0M €

Wartość aktywów w zarządzaniu Klientów Genprox.